Main menu:

Blogg

 • juni 2020
 • maj 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augusti 2019
 • juni 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • mars 2019
 • februari 2019
 • januari 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augusti 2018
 • juni 2018
 • maj 2018
 • april 2018
 • mars 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augusti 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augusti 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • mars 2016
 • februari 2016
 • januari 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • augusti 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • mars 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
 • augusti 2014
 • juli 2014
 • juni 2014
 • maj 2014
 • april 2014
 • mars 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augusti 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • maj 2013
 • april 2013
 • mars 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • september 2012
 • maj 2012
 • december 2011
 • november 2011
 • oktober 2011
 • september 2011
 • juni 2011
 • maj 2011
 • april 2011
 • mars 2011
 • februari 2011

 • februari 2015
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  

  - februari, 2015 -

  J som i Jantelagen, Jobb, Jubileer, Jämlikhet, Jämställdhet och Järnväg

  Jantelagen säger enligt Wikipedia ”att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt”. I första hand tycker man väl att både politiker och partier är de första att systematiskt bryta mot den: ”rösta på mig, rösta på oss, för jag är bäst, vi är bäst”. Nå, det […]

  I som i Icke-våld, Idealism, Ideologi, Idrott, Illegal invandring, Indexjustering, Industri, Inflation, Information, Infrastruktur, Inkomster, Integritet, Integration, Internet, Invandring och Investeringar

  Icke-våld är en lika sympatisk som ofta effektiv metod. Dess främsta förespråkare i modern tid var ju Mahatma Gandhi (1869–1948), som ledde Indien till självständighet. Martin Luther King (1929–1968) följde i sin framgångsrika kamp för den afroamerikanska befolkningens medborgerliga rättigheter samma princip. Den filosofin vägledde också Nelson Mandela (1918–2013) i hans kamp mot apartheid-systemet i […]

  H som i Habilitering, Hamnar, Handikapp, Hangö-Utsjoki, Hantverk, Hastverk, Hav, Helikoptrar, Helsingfors/Huvudstad, Hemsjukvård och Hemvård, Hjärta, Humanitär, Hushållning, Hushållsavdrag, Husläkare, Hyresbostäder, Hållbar utveckling, Hälsa, Hänsyn, Höger och Högskolor

  Habilitering lönar sig! Precis som preventiv vård alltid är bättre än sjukvård för individen och billigare för samhället, är också (re)habilitering bättre och billigare än alternativet, d.v.s. att man är arbetsoförmögen eller annars passiveras och inte kan leva ett normalt, aktivt liv. Och då talar vi naturligtvis om både den somatiska oh den mentala hälsan. […]

  G som i Gallup, Generationsväxling, Genmodifiering (GMO), Glesbygd, Godtycke, Grannar, Grekland, Grundlagen, Grundlagsutskottet, Grundrättigheter, Grundtrygghet, Grundvatten, Gruvor, Grävande journalister, Grön, Guld och gröna skogar och Gymnasier

  Gallup, George (1901–84) skulle rotera i sin grav om han visste hur ofta hans namn missbrukas. Tidningar, radio och tv gör enkäter med 3, 5 eller 10 människor, intervjuade på gatan, och så kallar de det en gallup… En regelrätt gallup, opinionsmätning, ska göras med ett tilläckligt stort och representativt urval människor. Därför blir också […]

  F som i Fackföreningar, Familjeföretag, Familjepolitik, Fanatism, Fastighetsskatt, Feminism, Finanser, Fiske, Flygtrafik, Flyktingar, Folkomröstning, Fossila bränslen, Fotgängare, Fusioner, Företag, Försvar, Förtroende, Förvaltning och Föräldraledighet

  Fackföreningarna spelar en viktig roll i ett samhälle som strävar efter konsensus, samförstånd, reglering av konflikter och skydd för arbetstagares rättigheter. Jag har själv varit fackföreningsaktivist på flera plan, som huvudförtroendeman för HBL:s redaktion, vice ordförande för Finlands Journalistförbund (som står utanför de fackliga centralorganisationerna), president för Nordiska Journalistförbundet och Vice president för European Federation […]

  E som i Effektivitet, Eftertanke, Egoism, Ekonomi, Ekologi, Empati, Energi, Engagemang, Ensamhet, Entreprenörer, Erfarenhet, EU, Euron, Europa, Existensminimum, Export, Extraknäck och Extremism

  Effektivitet är naturligtvis något eftersträvansvärt, men samtidigt ett missbrukat ord. Hur t.ex. mäta effektivitet i vården? I form av hur många patienter en läkare hinner träffa på en timme, oberoende av innehåll och resultat? Eller i utbildningen? Bara med antalet producerade magistrar och doktorer per professor, oberoende av om de t.ex. får jobb som motsvarar […]

  D som i Dagstidningar, Dagvård, Damoklessvärd, Datorer, Decentralisering, Deficit, Deflation, Delaktighet, Demagogi, Demens, Demilitariserat, Demokrati, Despot, Digitalisering, Diskriminering, Djurskydd, Dragsvik, Dricksvatten, Drivkraft, Droger och Dynamik

  Dagstidningar vill åtminstone min generation ha på papper, yngre kanske i digital form. Oberoende av distributionsformen är dagstidningarnas existens i längden hotad. Vad kan samhället göra? Jo, presstödet borde höjas och framför allt momsen på tidningsprenumerationer slopas. Dagstidningarna borde definieras som ett demokratiinstrument som inte ska beskattas. Dagvården är, trots alla brister, väl ordnad i […]

  C som i Cellulosa, Celsius, Censur, Centern, Centralisering, Centrum, Clean-tech, Civil olydnad, Civiltjänstgöring, Cybersäkerhet och Cyklar

  Cellulosa och papper levde Finlands export länge högt på, men efterfrågan förblir begränsad. Sedan kom Nokiaboomen – och gick. Nu måste vi skapa något nytt, men visst kan vi bygga vidare på både trä- och elektronikindustrins traditioner: nya trä- och pappersprodukter för träbyggande, s.k. intelligenta förpackningar etc. och nya elektronikprodukter som spelindustrin redan visat vägen […]

  B som i Barn, Barnbidrag, Basinkomst, Beskattning, Bibliotek, Bilar och Bussar, Bilskatt, Bistånd, Bostadspolitik och BudgetBalans

  Barnen ska vi alltid ta alldeles särskild hänsyn till. Det gäller på alla samhällsområden, men inte minst i bostads- och trafikplaneringen och självfallet i utbildningspolitiken, som ju är till uttryckligen för barn och unga. På samma sätt som man numera alltid bör göra en miljökonsekvensbedömning av olika samhällsplaner och projekt, borde man också alltid göra […]

  A – som i Alkoholpolitik, Anhörigvård, Ansvar, Arbete, Arbetskarriärer, Arbetslöshet, Arbetslöshetsskydd och Arvsskatt

  Precis som inför kommunalvalet 2012 bygger jag här upp mitt valprogram inför riksdagsvalet i form av en alfabetisk lista över nyckelord, som det ska vara lätt att hitta och slå upp i. I dag, precis två månader före valet den 19 april, börjar vi med bokstaven A: Alkoholpolitiken måste syfta till att minska alkoholskadorna och […]

  Helsingfors år 2016

  Vår grupp väljer att fortsätta på den diskussion vi förde på stadsfullmäktiges strategiseminarium för snart två veckor sedan. Budgeteringen styrs som känt framför allt av de två centrala kriterier som har uppställts för den pågående mandatperioden: investeringstaket och produktivitetsmålet. Vår grupp håller i och för sig fast vid de mål vi har kommit överens om. […]