Main menu:

Blogg

 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • maj 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augusti 2019
 • juni 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • mars 2019
 • februari 2019
 • januari 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augusti 2018
 • juni 2018
 • maj 2018
 • april 2018
 • mars 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augusti 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augusti 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • mars 2016
 • februari 2016
 • januari 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • augusti 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • mars 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
 • augusti 2014
 • juli 2014
 • juni 2014
 • maj 2014
 • april 2014
 • mars 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augusti 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • maj 2013
 • april 2013
 • mars 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • september 2012
 • maj 2012
 • december 2011
 • november 2011
 • oktober 2011
 • september 2011
 • juni 2011
 • maj 2011
 • april 2011
 • mars 2011
 • februari 2011

 • januari 2021
  M T O T F L S
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

  Guggenheim delar SFP och dess väljarkår

  SFP:s agerande i Guggenheim-ärendet har väckt debatt. Det är därför motiverat att klarlägga var vi står.

  Opinionerna i frågan är tydligt delade bland stadsborna. Naturligt nog är därför också de flesta partier delade. Det handlar ju inte om någon klassisk ideologisk-politisk fråga, utan i sista hand om en bedömnings- och delvis rentav smaksak. Detta gäller också SFP:s stadsfullmäktigegrupp.

  I debatten för och emot Guggenheim går känslorna heta, från bägge sidor. Men det finns också sakargument som talar i olika riktningar, frågan är inte fullt så svart-vit som många vill se den.

  Klart är att detta andra förslag är bättre än det första, då Helsingfors roll skulle begränsas till bara fastighetsägandet. En besvikelse är ändå att staten, som skulle få momsintäkterna av ökade turistströmmar, inte vill medverka till finansieringen av bygget – bortsett från den momsfrihet som beviljas bygget. Momsfriheten motsvarar cirka 30 miljoner euro, som alltså inte ingår i budgeten på 130 miljoner.

  Av byggkostnaderna står privata donatorer för 15 miljoner och lovar dessutom svara för ett lån på 35 miljoner – som staden dock skulle garantera. Stadens andel av byggkostnaderna vore därmed maximalt 80 miljoner euro. Privata donatorer skulle helt sköta licensavgifterna.

  Dessutom skulle staden som då det gäller andra allmännyttiga anläggningar avstå från att uppbära tomtarrende, men det är alltså ingen utgift utan en utebliven intäkt. Den skulle bli en intäkt bara om tomten kan utarrenderas till någon annan som betalar arrende.

  Också placeringen och designen är som känt omstridda. Ska staden upplåta en av sina förnämsta paradplatser för detta ändamål, och ska där uppföras en modern arkitektonisk skapelse i mörka färgtoner, om nu inte den svarta färgen kan bytas ut mot en ljusare?

  Också själva museikonceptet är underkastat debatt. Guggenheim är ett världsbekant ”brand” som tillsammans med andra museer kunde stärka Helsingfors internationella dragningskraft, medan andra anser att konceptet är förlegat och att staden borde satsa på andra dragplåster.

  Kalkylen av antalet besökare har vidare betecknats som optimistisk, och den kalkylen ligger i sin tur som grund också för de ekonomiska kalkyler av museets effekter som har gjorts. De kalkylerna pekar på ett klart netto för stadens näringsliv, men om besökarkalkylen inte realiseras måste naturligtvis också den ekonomiska kalkylen skrivas ner. Hotell-, restaurang- och resebranschen tror på positiva effekter och har därför bidragit med ekonomiskt stöd till projektet.

  SFP:s stadsfullmäktigegrupp har närmat sig beslutet med öppet sinnelag. Var och en av oss har noga vägt argumenten för och emot, och dessutom försökt vara lyhörda för de medborgaropinioner vi har valts att företräda.

  Enhälligt välsignade gruppen det förfarandet att vår medlem Marcus Rantala i stadsstyrelsebehandlingen röstade enligt sin övertygelse – men dessutom med det klart uttalade motivet att låta hela stadsfullmäktige ta ställning till ärendet så att det en gång för alla blir slutbehandlat, oberoende av utgången. Det förra förslaget stannade ju vid behandling i stadsstyrelsen, vilket resulterade i fortsatt osäkerhet om projektet. Detta ska vi nu undvika.

  Efter moget övervägande kommer vår stadsfullmäktigegrupp vid behandlingen den 30 november att dela sig så att tre ledamöter enligt sin övertygelse röstar emot Guggenheim-museet och två röstar för.

  Det är vår bedömning att detta också återspeglar de delade opinionerna inom vår väljarkår. Inom SFP kräver vi i ett ärende av denna karaktär ingen gruppdisciplin, utan anser att våra förtroendevalda har rätt och skyldighet att rösta enligt eget omdöme och förgottfinnande.

  (Först publicerad som debattartikel i hela stadsfullmäktigegruppens namn i HBL 27.11.2016)