Main menu:

Blogg

 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • maj 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augusti 2019
 • juni 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • mars 2019
 • februari 2019
 • januari 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augusti 2018
 • juni 2018
 • maj 2018
 • april 2018
 • mars 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augusti 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augusti 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • mars 2016
 • februari 2016
 • januari 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • augusti 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • mars 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
 • augusti 2014
 • juli 2014
 • juni 2014
 • maj 2014
 • april 2014
 • mars 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augusti 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • maj 2013
 • april 2013
 • mars 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • september 2012
 • maj 2012
 • december 2011
 • november 2011
 • oktober 2011
 • september 2011
 • juni 2011
 • maj 2011
 • april 2011
 • mars 2011
 • februari 2011

 • mars 2021
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Ingen särlösning för Nyland

  Regeringsprogrammet ställer i utsikt en ”särlösning” för huvudstadsregionen och Nyland i vård- och landskapsreformen. Egentligen är termen helt missvisande.

  Man avser förstås att Nyland inte skulle behandlas enligt samma modell som övriga landskap. Vilka landskap då? Om man går tillräckligt långt bakåt i historien, var landskapen utöver Nyland dessa: Egentliga Finland, Tavastland, Satakunda, Savolax, Karelen, Österbotten och Lappland (plus Åland, men reformen gäller ju inte här).

  Ändå utgår regeringen – liksom den förra – från hela aderton landskap. Det blir det bara om man delar upp flera historiska landskap enligt den gamla länsindelningen – och lite till. Varför alltså inte på samma sätt dela upp det gamla Nyland?

  Men framför allt handlar det ju om så olika stora enheter. Det minsta ”landskapet”, Mellersta Österbotten, har klart under 100 000 invånare, medan ett odelat Nyland har närmare 1,7 miljoner. Bara om Nyland delas upp i flera enheter kan alla till befolkningsunderlagen göras någorlunda lika stora. Mellersta Österbotten skulle alltjämt vara minst, och Helsingfors skulle bli störst, men skillnaden mellan det minsta och det största skulle reduceras från proportionen 17 mot 1 till 6 mot 1.

  Här förenklat bakgrunden till den modell de nyländska kommunerna enhälligt gått in för och nu föreslår för regeringen: fem regioner, med mellan 100 000 och 650 000 invånare.

  Områdena vore, i befolkningsstorleksordning Helsingfors (650 000 invånare), västra Nyland från Hangö till Esbo (460 000), Vanda plus Kervo (265 000), norra Mellannyland (200 000) och östra Nyland (100 000).

  Låt oss titta lite närmare på de fem. Helsingfors är en ytterst logisk helhet, en enda kommun med en fungerande demokratisk struktur, men ändå större än något av de andra landskapen. Huvudstadens bärkraft räcker väl till för att sköta bashälsovården och socialvården. Helsingfors har också sina egna sjukhus, utöver den specialistvård HUS upprätthåller i staden.

  Lika logisk är kombinationen Vanda plus Kervo, som redan samarbetar kring HUS-sjukhuset i Pejas. Norra Mellannyland har redan en samkommun för bashälsovården, och dessutom sitt eget sjukhusområde kring Hyvinge sjukhus. Precis som östra Nyland från Sibbo till Lovisa utgör det nuvarande sjukhusområdet kring Borgå sjukhus.

  Innan vi går vidare till det femte området, från Hangö till Esbo, undrar någon säkert vad specialistsjukvården har med detta att göra, det är ju bashälsovård och socialvård som ska utgöra stommen i verksamheten.

  Svaret är enkelt: integrationen mellan bashälsovård och specialistvård pågår redan, och ska fortsätta. Det är alltså en fördel om ett vårdområde har ett specialistsjukhus på sitt område.

  Ett av de fem områdena vore i det avseendet särskilt privilegierat: västra Nyland, som skulle ha hela tre sådana sjukhus, Jorv i Esbo, Lojo och Raseborg. Det vore samtidigt en viss utmaning, då området skulle sträcka sig över hela tre nuvarande sjukhusområden, låt vara att Raseborgs sjukhus redan administrativt är en del av samma HUCS-område som Jorv. Det kan alltså vara upplagt för strukturella spänningar inom området.

  Intressant är också den språkliga strukturen, där Väst- och Östnyland skulle få ”ombytta roller”. Vi är ju vana vid att betrakta västra Nyland från Hangö till Ingå som Nylands mest svenska område, och östra Nyland har inte längre ens någon kommun med svensk majoritet.

  Men nu skulle det faktiskt bli tvärtom: östra Nyland skulle vara det mest tvåspråkiga området, med 37 procent svensk befolkning, i absoluta tal nästan 30 000. Västnylands nästan dubbelt så många svenskspråkiga skulle, p.g.a. Esbos stora vikt, utgöra bara 13 procent. Helsingfors 36 000 svenskspråkiga skulle, såsom nu, utgöra knappt sex procent, och Vanda/Kervos drygt 6 000 anspråkslösa 2,3 procent. Det femte området, det i norra Mellannyland, har ingen tvåspråkig kommun.

  Även om bara östra Nyland skulle fylla det optimala kriteriet för en fungerande tvåspråkighet, att minoriteten utgör minst 30 procent, vore den språkliga strukturen som helhet acceptabel. De absoluta antalen i Helsingfors och västra Nyland utgör ju ändå kritiska massor.

  De juridiska problemen (läs: grundlagens krav) bör också kunna lösas. Helsingfors har redan sin egen demokratiska struktur, och de övriga områdena kunde om man så vill kallas landskap och ordna regionala val.

  Landskapen Västnyland, Nordnyland och Östnyland vore inte märkligare än t.ex. landskapet Mellersta Österbotten kring staden Karleby. Och nog hittar man säkert på ett namn för Vanda/Kervo, också. Mittnyland? Ingen särlösning, alltså, utan en lösning helt i kongruens med riksmodellen.

  (Först publicerad som debattartikel i HBL 25.8.2019)