Main menu:

Blogg

 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • maj 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augusti 2019
 • juni 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • mars 2019
 • februari 2019
 • januari 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augusti 2018
 • juni 2018
 • maj 2018
 • april 2018
 • mars 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augusti 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augusti 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • mars 2016
 • februari 2016
 • januari 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • augusti 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • mars 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
 • augusti 2014
 • juli 2014
 • juni 2014
 • maj 2014
 • april 2014
 • mars 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augusti 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • maj 2013
 • april 2013
 • mars 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • september 2012
 • maj 2012
 • december 2011
 • november 2011
 • oktober 2011
 • september 2011
 • juni 2011
 • maj 2011
 • april 2011
 • mars 2011
 • februari 2011

 • mars 2021
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Många behov i Helsingfors nästa år

  Den ekonomiska tillväxten har varit god i några års tid, men väntas både internationellt och i hemlandet avta i år och nästa år. Lyckligtvis har Helsingfors en god utgångspunkt inför den utmaningen, eftersom de senaste årens bokslut uppvisat stora överskott – ja, med tanke på alla de behov som skulle ha funnits rentav lite i överkant. I fjol var det något mindre än året innan, men dock 386 miljoner, nästan 200 över budget.

  Det finns några frågetecken inför nästa år: Kommer befolkningstillväxten, efter en svacka i fjol, att åter vända uppåt? Hur utvecklas sysselsättningen i en tid av lägre ekonomisk tillväxt? Och vilka blir den nya regeringens linjedragningar på ett allmänt plan och särskilt i relation till Helsingfors och andra större städer? Staden kan och bör påverka nästa regerings program.

  Investeringstakten förblir under de kommande åren hög, inte minst i stadskoncernens dotterbolag: Kronbroarna med snabbspårväg, Spårjokern, Helens investeringar i nya miljövänligare värmeproduktion o.s.v.

  Det är från SFP:s perspektiv lätt att hitta några prioriteringar som bör beaktas i den fortsatta budgetberedningen:

  Om antalet barn i skolåldern och framför allt småbarnspedagogiken inte ökar i samma takt som hittills ges en god chans att satsa på kvalitet vid sidan av kvantitet: mer behörig personal, som har mer tid för barnen och de unga. Vi har dock den uppfattningen att antalet svenskspråkiga barn inte minskar, varför det behövs fler svenska daghemsplatser särskilt i centrum.

  För att trygga behörig personal krävs sist och slutligen högre löner. SFP har dessutom föreslagit en satsning på fler personalbostäder.

  Då vårdreformen nu har tagit en nyttig andhämtningspaus har staden en chans att förbättra sin egen social- och hälsovård: förkorta köerna till läkartider på hälsocentralerna och till tandvård, trygga äldrevårdens och hemvårdens kvalitet, och förbättra barnskyddet, elevvården i skolorna, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och alldeles särskilt på svenska.

  Som utbildningsstad bör Helsingfors erbjuda fler praktikplatser på alla områden, inte minst inom vården, för att hålla kvar dem som utbildas här.

  SFP efterlyser vidare större satsningar på integration av invandrare, på båda nationalspråken. Utländska utexaminerade, ända upp till doktorsnivå, bör erbjudas intensiva språkkurser och andra tjänster för att de ska stanna här.

  De papperslösa bör ägnas särskild omsorg, inte minst inom social- och hälsovården, Global Clinic-verksamheten bör tryggas och frågan är om det rentav finns papperslösa vars barn inte går i dagis eller skola.

  Sfp vill se större satsningar på trygghet och trivsel på allmänna områden som parker, torg och järnvägsstationer. Bland investeringarna vill vi se fler idrotts- och fritidsanläggningar, men redan före det måste klarhet fås om Britashallens användning. Och resurseringen av vårt nya fina Ode måste tryggas, utan att det drabbar de andra biblioteken.

  SFP vill också satsa mer på jämlikhet genom att motverka segregation med hjälp av positiv diskriminering, och på jämställdhet, med hjälp av en konsekvensbedömning i en så tidig fas som möjligt – som sedan faktiskt beaktas i besluten.

  (Gruppanförande i Helsingfors stadsfullmäktiges remissdebatt om beredningen av nästa års budget)