Main menu:

Blogg

 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • maj 2020
 • april 2020
 • mars 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augusti 2019
 • juni 2019
 • maj 2019
 • april 2019
 • mars 2019
 • februari 2019
 • januari 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augusti 2018
 • juni 2018
 • maj 2018
 • april 2018
 • mars 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augusti 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • mars 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augusti 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • mars 2016
 • februari 2016
 • januari 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • augusti 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • mars 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
 • augusti 2014
 • juli 2014
 • juni 2014
 • maj 2014
 • april 2014
 • mars 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augusti 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • maj 2013
 • april 2013
 • mars 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • september 2012
 • maj 2012
 • december 2011
 • november 2011
 • oktober 2011
 • september 2011
 • juni 2011
 • maj 2011
 • april 2011
 • mars 2011
 • februari 2011

 • januari 2021
  M T O T F L S
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

  Svensk skolenhet från dagis till arbis

  Nu har SFP sin modell klar, förankrad också hos andra partier, för att mota försöken att skrota den svenska utbildningsförvaltningen i Helsingfors. Vi föreslår att också svenska Arbis överförs till den kommande utbildningssektorn, och tillsammans med den nuvarande svenska linjen vid utbildningsverket bildar en stark enhet för den svenska utbildningen, med allt från dagis till arbis.

  Också Arbis direktion skulle därmed sammanslås med utbildningsnämndens svenska sektion. Den här modellen bäddar i stadens nya ledningssystem för fortsatt svensk autonomi, i stället för den eutanasi för det svenska som tjänstemannaberedningen hade inneburit.

  Enligt beredningen skulle tjänstemännen vid utbildningsverkets nuvarande svenska linje splittras upp och placeras inom respektive enhet för dagvård, grundutbildning och andra stadiets utbildning. De nu 13 tjänstemännen skulle därmed bli bara ett fåtal per enhet, och det vore i själva verket redan svårt att alls ”öronmärka” dem för respektive enhet, eftersom de nu har uppgifter som ansluter sig till olika stadier.

  I det avseendet har den svenska linjen varit en föregångare. Först nu ska också den finska dagvården kopplas till skolförvaltningen. Det räcker med att nämna förskolan som argument för att det inte finns någon skarp gräns mellan dagis och skola.

  Vad Arbis beträffar, har den likt sin finska motsvarighet i beredningen hänförts till sektorn för kultur och fritid. SFP lyckades redan i initialskedet få in en skrivning i stadsfullmäktiges riktlinjer om att Arbis ställning som en självständig svensk enhet tryggas, inklusive en egen direktion. Det här har väckt vissa reaktioner på finskt håll, eftersom det finska arbetarinstitutet inte skulle ges motsvarande självständiga ställning.

  Med SFP:s nya modell elimineras också det dilemmat. I stället för att Arbis hade blivit en mycket liten enhet inom kultur- och fritidssektorn, kan hela den svenska utbildningen bli en enhet som till sin omfattning då det gäller budget och fältpersonal väl står sig i jämförelse med den för andra stadiets utbildning på finskt håll. Den svenska enheten behöver alltså inte heller i det avseendet be om ursäkt för sin existens. Inga privilegier här, utan bara en jämställd behandling.

  Den lilla nackdelen är förstås att Arbis och dess finska motsvarighet skulle tillhöra olika förvaltningssektorer, men eftersom det transsektoriella samarbetet i varje händelse ska intensifieras, bör detta inte vara något oöverstigligt problem.

  Till vår modell hör också en liten men desto viktigare detalj. Nu har utbildningsnämnden 11 medlemmar, av vilka minst två ska företräda den svenska befolkningsdelen. De nio finska medlemmarna bildar nu den finska sektionen, medan den svenska består av de två svenska nämndmedlemmarna och sju övriga medlemmar.

  Den nya ”supernämnden” för utbildningssektorn föreslås få 13 medlemmar. I stället för att sektionerna alltjämt skulle bestå av bara 9 medlemmar var, föreslår vi att antalet höjs till 11. Då skulle inga finska medlemmar behöva visas på porten då nämndmötet övergår i finskt sektionsmöte. Dessutom skulle man trygga representativiteten och sakkunskapen med hänsyn till att nämnden och den finska sektionen i fortsättningen får sitt område vidgat till dagvården, och den svenska till Arbis.

  Esbo har, som många vet, en särskild nämnd för svenska utbildnings- och kulturärenden, kallad ”Svenska rum”. Vår modell går inte så långt, eftersom vi anser att det är svårt att avskilja svensk kultur och t.ex. svensk ungdomsverksamhet från den finska. Däremot är alla daghem och skolor, inklusive Arbis, enspråkigt svenska enheter som är lätta att förvaltningsmässigt sammanföra under en svensk hatt.

  Såsom nu, alltså, med den skillnaden att de nu sorterar under två separata hattar, och att det kunde vara klokare att ha en enda. Som är större och starkare, och klarar även snålblåstar.

  (Först publicerad på Finlands kommunförbunds webbsida kommuntorget.fi 24.5.2016)